tirsdag, 01 oktober 2019 13:32

Nyhetsbrev 10 2019 Nedre Alvim Borettslag Spesial

Skrevet av

Nå er en elektronisk versjon av nyhetsbrevet høst 2019 kommet. Papirversjonen vil ligge i postkassen til beboerne i nærmeste fremtid.

HVA SKJER OG HVA HAR SKJEDD?
NYHETSBREVET FOR NEDRE ALVIM BORETTSLAG
HØST 2019

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR FLERE ÅR FRAMOVER

Styret har nå startet med arbeidet med å tidfeste når ulike større vedlikehold skal gjennomføres. Til dette arbeidet  hentes det bistand fra fagfolk, slik at det som gjøres er faglig begrunnet.

 

Man vil derfor på lang sikt og mange år fremover kunne få en oversikt over når ting skal gjøres, samt kunne lettere budsjettere. Denne planen vil bli publisert når den er klar. Men på planene ligger bl.a. takene på trehusene, rør i hele borettslaget, asfaltering, nye strøk med maling av trehusene når det er behov for det, mulighet for ladestasjoner, rehabilitering av garasjer  m.m. Vedlikeholdsarbeidet vil bli prioritert etter hva som anbefales av fagfolk som blir med på befaring av borettslaget og nytte.

 

RESULTAT AV EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: FISJONERING

Torsdag 12.09.19 kl 18:00-21:00 ble det holdt etter et års venting en ekstraordinær generalforsamling for deling av Nedre Alvim Borettslag.  Når alle stemmene var gitt og talt opp var resultatet følgende: Langblokken: 27 stk for. 8 stk imot. Altså 5 for lite. Trehusene: 17 for. 1 imot. Altså 2/3 flertall. 

 

Da reglene krever at det er 2/3 flertall fra begge fremtidige borettslag for fisjonering, ble planen ikke vedtatt. Det er nå derfor viktig at vi retter fokuset på at vi er et borettslag og sitter i samme båt og at vi nå slutter med vi og dem mentalitet, men begynner å tenke oss.

 

Borettslaget har eksistert siden 70 tallet og alle som flyttet hit i nyere tid var eller burde ha vært klar over at borettslaget er bygd og sammensatt slik det er. Det er ikke noe vi får gjort noe med. Er man av en annen oppfatning, så bør man begynne å jobbe for det selv og ikke vente at styret skal påta seg flere oppgaver. Da dette er tidkrevende arbeid og fokuset bør være et annet sted for styret. Styret har nå gjort et forsøk med fisjonering og kommer ikke til å gjøre flere.

 

Det har vært og vil være ulike behov. Fyring og varmtvann er inkl. i langblokkens felleskostnader, mens trehusene krever annen type og oftere vedlikehold enn langblokken.

 

Langblokken derimot kan ikke fyre over de fastsatte budsjettene, for da spiser man av andre poster. Derfor har noen som bor i langblokken måtte finne seg i å fyre ekstra med egen ovn og at man har satt et tak på hvor høyt man kan fyre.  Dette både fordi det er til plage for andre, men også uøkonomisk å fyre så mye at flere ser seg nødt til å åpne vinduer og balkongdører om vinteren for å kjøle ned sin leilighet.

 

Når det er sagt, så betaler de i langblokken i snitt ca. 5 kr mer pr. kvadratmeter i langblokken pr. mnd enn de i trehusene. Sobbl har fått beskjed om å undersøke hvorfor det er slik. Med den enkle grunn for å få svart på hvitt en gang for alle hva tanken var når fordelingsnøkkelen ble fordelt slik den ble.

 

Var det pga man fikk fyring og varmtvann inkludert? Eller var det av andre grunner at man betaler mer pr. kvadratmeter i langblokken enn i trehusene?

 

At man er et borettslag betyr at alle er med på å spleise på det som gjøres av vedlikehold og rehabilitering av eksisterende infrastruktur og bygg, uavhengig av om det er på langblokken eller trehusene. Det er det det betyr å bo i et borettslag. 

 

Men dette er ikke en ulempe, dette gjør oss sterke sammen. Vi kan forhandle bedre avtaler, vi tåler mer økonomisk.

 

For at ting skal gå riktig for seg, slik at spleiselaget ikke utnyttes. Har vi  vedtekter som regulerer hva vi kan bestemme å gjøre og ikke. Disse kan variere fra borettslag til borettslag. Andre borettslag sine vedtekter gjelder ikke i vårt og motsatt. Men borettslagsloven gjelder i alle borettslag. Det betyr derfor at andelseierne har allerede bestemt hva som skal dekkes av fellesskapet og hva som skal dekkes av en selv.

 

Vi har et direktedemokrati gjennom generalforsamlingen innenfor lovregulerte rammer. Hvor forslag kan bli sendt inn og vi andelseiere sammen bestemmer om dette er noe vi vil ha eller ikke.

 

I et demokrati handler det om flertallets ønske. Dette betyr selvfølgelig at vi ikke alltid kan få det slik vi selv hadde ønsket det. Og den skuffelsen har jeg som styreleder følt på flere ganger. Nå sist ved fisjoneringen. Jeg har slått meg til ro med hva resultatet ble og respekterer det og er lojal mot det. Omkamper fører ikke til noe nytte og er bortkastet energi. Energi som kan heller brukes til noe nyttig.

 

Vi må derfor slutte å se på en fremtid hvor vi er imot hverandre og begynne å se på en fremtid hvor vi er sammen. Har man problemer med det. Så er det ingen i borettslaget som tvinger noen til å bo her. Det er et fritt valg.

 

FYRINGSANLEGGET I LANGBLOKKEN

Styret har i 2018 gjennomført en ENØK-analyse forbindelse med rehabiliteringen av fyringsanlegget av hele borettslaget, inkludert trehusene for å ha best mulig grunnlag når det kommer til hvilke beslutning som skal tas.

 

Analysen konkluderte med at det finnes 7 ENØK tiltak med positiv nåverdi for Nedre

Alvim Borettslag. Tiltakene utgjør en besparelse på kr. 384 909,- per år, og krever en

investering på kr. 3 321 464,- ekskl. mva. Tiltakene gir en inntjeningstid på 10,1 år uten estimert støtte fra ENOVA. Løsningen man så på i dette tilfelle var bergvarme. 

 

Denne løsningen er satt på vent, da man ikke kommer til å rekke å få holdt en ekstraordinær generalforsamling før fristen på 01.01.20, da det er en del ting som må avklares både juridisk og økonomisk. Det ble også en forsinkelse pga fusjoneringsarbeidet da man ventet med dette, inntil man visste hvordan borettslaget ble seende ut.

 

Styret jobber nå med å få på plass en BIO-Diesel løsning som møter myndighetenes krav for 01.01.20 og som anses som nødvendig rehabilitering juridisk og som ikke krever generalforsamlingsvedtak. Dette er en midlertidig løsning. Bergvarmen anses som den best økonomiske for borettslaget på sikt og anses også som en nyinstallasjon. Dette må derfor behandles på en generalforsamling og få ⅔ flertall. 

PARKERINGSPROBLEMER

Styret er klar over at det er trangt om plassene på parkeringen. Dette skyldes i hovedsak at flere husstander har fått mer enn en bil, samt at det til tider er gjester på besøk. Dette betyr ikke at man kan begynne å feilparkere på gressplener og andre plasser, hvor man er til hinder. Er man til hinder risikerer man å bli borttauet. Man minnes også om at feilparkering er i strid med husordensreglene.

 

De som har mer enn en bil oppfordres til å ta hensyn til sine naboer og parkere ved enden av langblokken nærmest jernbanen der det til vanlig er ledig plass. Og alle bes om at de gir beskjed til gjester også om å gjøre det samme. Det er kort vei til oppgangene 23 E, 23 D, 27 A og 27 B. Dette er en plass alle i borettslaget kan bruke og er ikke forbeholdt noen få eller deler av borettslaget.

 

Ordningen med selvregulert parkering er avhengig av at folk følger de gjeldende reglene. Blir dette for omfattende oppgave for styret, fordi folk fortsetter å bryte parkeringsreglene. Så må styret vurdere en aktør som europark for å håndheve reglene. Det er ikke en ønsket situasjon.

Styret ser på muligheten for å øke parkeringsplasser ved trehusene, når en ny asfaltering skal gjennomføres.

Lest 1260 ganger Sist redigert tirsdag, 01 oktober 2019 13:36

Hva skjer når?

Ingen hendelser
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.