Vilkår for bruk av www.nabl.no

Dette er vilkårene for bruk av tjenestene Nedre Alvim Borettslag tilbyr og når vi skriver "vi" eller "oss"  referer vi til borettslaget i sin helhet.

Vilkår for bruk kommer til å modifiseres eller endres fra tid til annen og er en bindende kontrakt mellom den som besøker nabl.no og Nedre Alvim Borettslag. Med besøker mener vi du eller bruker, enten av menneskelig karakter eller annen form (bots).

Før du bruker nabl.no nettsidens video, lyd, programmer, funksjoner eller annen funksjonalitet som er tilgjengelig på eller via vår hjemmeside, må du lese vilkårene nøye.

Ved å bruke nabl.no, SAMTYKKER DU Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅR, inkludert personvernet og du godtar å følge de retningslinjer og prosedyrer som en bruker av nabl.no til enhver tid er pålagt å følge og som fra tid til annen kan forandre seg. Du har derfor et selvstendig ansvar for å oppdatere deg på disse vilkårene. HVIS DU IKKE ØNSKER Å FØLGE DISSE VILKÅRENE, har du ikke tillatelse til å bruke nabl.no og i så fall bør du umiddelbart forlate nabl.no og ikke bruke nettsiden for at vilkårene ikke skal være gjeldene. Fortsetter du å bruke nettsiden betyr det at du har akseptert vilkårene og forplikter deg til å følge dem. Disse vilkårene gjelder for alle brukere, inkludert besøkende til området, og registrerte medlemmer.

Hvis du ønsker å bli medlem på beboerportalen (registrert bruker), kommunisere med andre registrerte brukere og ta i bruk våre tjenester, må du lese disse vilkårene. Velger du å gå til det skrittet og ber om tilgang til beboerportalen, anser Nedre Alvim Borettslag at du har satt deg inn i vilkårene og akseptert dette.

 

Punkt 1; BESKRIVELSE AV SIDEN

Nabl.no er Nedre Alvim Borettslag sitt informasjonsnettside med hensikt å hjelpe dens beboere å finne informasjon og dokumenter som omhandler borettslaget. Du og andre brukere av vår nettside har tilgang til en del artikler, som er ment å gi oppdatere beboerne om det som skjer i borettslaget til enhver tid. Mange av disse artiklene kan være bidratt av beboere eller andre aktører som ønsker å samarbeide med borettslaget.

Nettsiden er for informasjonsarbeid. Vi publiserer video, lyd, artikler eller annet innhold. Informasjonen på nettstedet representerer meninger og perspektiver fra en rekke bidragsytere. Du bør regne med at vi ikke har uavhengig verifisert nøyaktigheten, grundighet, eller relevans av innholdet på nettstedet. 

Dette nettstedet er beregnet for bruk av personer som er minst 15 år gammel. Ved å bruke nettstedet, garanterer du at du er minst 15 år gammel, og herved står til ansvar for den informasjonen du legger ut på www.nabl.no, samt informasjonen du bruker på nabl.no. Hvis du velger å sette opp en beboerkonto, kan kontoen kun brukes av deg.

Punkt 2; ENDRINGER I VILKÅRENE

Du samtykker i at fra tid til annen kan vi, etter eget skjønn, endre, legge til eller fjerne noen eller alle deler av disse vilkårene og retningslinjene for personvern. Vi vil gi beskjed til deg om eventuelle vesentlige endringer i vilkårene ved å legge ut informasjon på nabl.no sin forside og sende en e-post til e-postadressen som vi har registrert fra deg. Velger du å fortsette å bruke nabl.no selv 30 dager etter at vår varsel er blitt publisert betyr dette at du har samtykket til de endrede vilkårene.

Det er viktig at du registrer riktig kontaktinformasjonen og oppdaterer den hvis det kommer endringer. I tillegg oppfordrer vi deg til å sjekke innom jevnlig for å gjennomgå disse vilkårene minst en gang hver 30. dag.

 

Punkt 3; ENDRINGER PÅ NABL.NO Vi forbeholder oss retten fra tid til annen midlertidig eller permanent endre eller stanse, og begrense eller blokkere tilgangen til, hele nettstedet (eller deler) uten varsel. Vi kan midlertidig eller permanent endre eller fjerne enhver del av eller hele innholdet fra nettstedet når som helst uten å varsle deg. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen slik endring, suspensjon, opphør eller fjerning.

 

Punkt 4; FORBUDT INNHOLD

Du godtar å ikke poste eller sende til nabl.no, innhold eller andre materialer som er eller kan synes å være:

usanne, villedende, skadelig, truende, fornærmende, plagsom, nedsettende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, nærgående eller påtrengende til en annen persons privatliv eller beskyttede data, hatefullt, rasistisk, etnisk eller på annen måte støtende; krenkende eller påstås å være krenkeende ovenfor en tredjeparts rettigheter, herunder patenter, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett, rett til publisitet, eller andre rettigheter til noen part, inkludert, uten begrensning, ethvert innhold som er gjenstand for en tredjeparts krav om krenkelse; av en type som du ikke har en rett til å overføre i henhold til lov eller kontrakt eller betrodd forhold, slik som innsideinformasjon og fortrolig og konfidensiell informasjon; uoppfordret, ukjent eller uautorisert reklame; programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr; data eller informasjon innhentet gjennom tilgang som ikke ble godkjent av eier av data eller informasjon, i strid med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover, forskrifter eller vedtekter.

 

Punkt 5; ULOVLIG oppførsel

Du godtar å ikke gjøre, eller forsøke å gjøre, noe av det følgende:

Lenke til eller bruke nabl.no til å henvise til nettsteder som  krenker eller ikke er i fullt samsvar med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover, forskrifter eller vedtekter, kontrakter, immaterielle rettigheter eller utgjør gjennomføring av en skadevoldende handling , eller for noe formål som er skadelig eller utilsiktet (av oss), eller annet enn i full overensstemmelse med disse vilkårene; tilgang, tukle med, eller bruke tjenester eller områder av nettstedet som du ikke har autorisert tilgang til; endre informasjon på nettstedet; tukle med innlegg, registrerings informasjon, profiler, innleveringer eller brukergenerert innhold av andre brukere; bruke noen robot, spider, scraper eller andre automatiserte metoder eller grensesnitt som ikke er levert av oss for å få tilgang til nettstedet eller trekke data eller samle eller bruke opplysninger som e-postadresser, tilgjengelig fra nettstedet eller overføre noe uønsket reklame, "junk mail, "spam", eller "kjedebrev"; ramme noen del av nettstedet, eller lenke til nettstedet, eller på annen måte gjøre det slik at det ser ut som du har et forhold til oss eller at vi har noe med deg å gjøre eller ditt brukergenererte innhold til andre formål enn det som uttrykkelig er tillatt skriftlig av oss når du leser dette; imitere eller uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet; omvendt utvikling av noen deler av Nettstedet eller gjøre noe som kan oppdage kildekoden, eller omgå tiltak for å hindre eller begrense tilgangen til noe område, innhold eller kode av nettstedet (med mindre annet uttrykkelig er tillatt ved lov); Sende til eller på annen måte påvirke oss eller siden (eller noe eller noen andre) med skadelig, ulovlig, villedende eller forstyrrende kode for eksempel et virus, "spyware", "adware" eller annen kode som kan ha negativ innvirkning på nettstedet eller noe mottaker; eller ta enhver handling som kan ilegge en betydelig belastning (som bestemmes av oss) på områdets infrastruktur eller datasystemer, eller på annen måte forstyrrer den ordinære driften av nettstedet. Hvis du sender uønsket kommersiell e-post eller reklame, bulk email, spam, eller kjedebrev (kollektivt, "Uønsket e-post eller annen kommunikasjon") via nettstedet vårt, bekrefter du at du vil holdes ansvarlig for de skader som skjer og gjør deg forpliktet til å dekke de kostander mottaker og Nedre Alvim Borettslag måtte ha for hver slik uønsket e-post eller annen form for kommunikasjon.

 

Punkt 6; Overvåking av brukergenerert innhold

Selv om vi prøver å opprettholde høye standarder for nabl.no, er vi ikke forpliktet til å jevnlig overvåke nøyaktigheten eller påliteligheten av brukergenerert innhold som vises på nettstedet. Uavhengig av det foregående, forbeholder vi oss retten til å endre eller fjerne enhver brukergenerert innhold når som helst. Dette gjelder eventuelle meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud eller annen informasjon eller brukergenerert innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert andre brukere, de av respektive forfatter (e) eller distributør (er).

 

Punkt 7; Beskyttelse av innhold

Vår side er beskyttet av intellektuell eiendomsrett og du samtykker i å respektere dem. Når du leser og bruker nabl,no har du en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar, ikke-underlisensiert ikke-eksklusiv lisens, av innholdet du leser på nettstedet. Du samtykker i å bruke innholdet for privatbruk og ikke-kommersiell bruk. Når du bruker nabl.no samtykker du i å respektere andres opphavsrettigheter eller lisenser under disse vilkårene. Unntatt som uttrykkelig angitt i dette punkt, kan du ikke reprodusere, distribuere, modifisere, fremføre offentlig eller vise, eller lage avledede produkter av noe innhold på siden uten forutgående skriftlig samtykke fra eier eller tredjeparts eier av rettighetene i brukerens genererte innhold.

 

Punkt 8; PERSONVERN

Se våre retningslinjer for personvern. Vår personvernerklæring er en del av og innlemmet i disse vilkårene.

 

Punkt 9; Avslutning eller kansellering

Du aksepterer at vi kan når som helst og etter eget skjønn, med eller uten grunn eller forvarsel til deg, si opp disse, din tilgang til Nettstedet, og / eller kontoen din, eller suspendere eller blokkere din tilgang til Nettstedet . Hvis gjeldende lov krever at vi skal gi varsel om heving eller avbestilling, kan vi gi før eller etter varsel ved å poste det på nettsiden eller ved å sende en henvendelse til alle adresser (e-post eller annet) som vi har for deg i våre arkiver. Du vil fortsatt være ansvarlig for eventuelle brudd på disse vilkårene og / eller forpliktelser pådratt før vilkårens slutt. Hvis du bruker Nettstedet etter opphør av disse vilkårene, vil bruk av nabl.no utgjøre ditt samtykke til de nye vilkårene som er lagt ut på nabl.no.

Hvis kontoen din eller tilgang til nettstedet er avsluttet på  noen eller ingen grunn, kan du ikke lenger produsere brukergenerert innhold på nettstedet.

 

Punkt 10; Reklame; lenker

Nettstedet kan inneholde reklame, tilbud eller andre lenker til andre nettsteder og ressurser til tredjeparter som vi ikke kontrollerer. Denne informasjonen, samt annonser, kan eller ikke  være eller forbli helt nøyaktig. Du erkjenner og samtykker i at når du leser dette, er inneforstått med at Nedre Alvim Borettslag ikke er ansvarlig for (1) tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av slike nettsteder eller ressurser, eller (2) innholdet, reklame, eller produkter eller tjenester på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Inkludering av en kobling på nettstedet innebærer ikke at vi støtter den koblede siden. Du bruker koblingene på din egen risiko. Når du leser retningslinjer for personvern på nabl.no, må du være inneforstått med at de kun gjelder  på vårt nettsted. Når du velger å koble til en annen nettside, bør du lese og forstådet andre nettstedets personvernerklæring før du oppgir personlig informasjon.

Din korrespondanse eller forretningsforbindelse med eller deltakelse i kampanjer av, tredjeparts selgere eller annonsører som er funnet på eller gjennom nettstedet, eller som tilbyr lenker til nettstedet, herunder, for eksempel "klikk for å kjøpe" og andre lignende programmer, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slike omgang, skjer utelukkende mellom deg og slik kjøpmann eller annonsøren. Du gir avkall på ethvert krav mot Nedre Alvim Borettslag når du leser dette og er enige om å holde deg til de vilkårene som er fastsatt her. Og holder Nedre Alvim Borettslag ikke ansvarlig fra ethvert tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike forretninger eller som følge av forekomsten av slike selgere eller annonsører på nettstedet.

 

Punkt 11; Erstatninger

Som betingelse for din tilgang til å bruke nabl.no, samtykker du i å holde ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, advokater og leverandører, og hver av deres respektive etterfølgere, ufarlig fra, og erstatte dem for, alle skader, kostnader, utgifter og andre forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til advokathonorarer og utgifter, knyttet til eventuelle krav som oppstår eller relatert til: (1) din tilgang til og bruk av nettstedet og innholdet der, (2) ditt brudd på disse vilkårene (inkludert vilkår innarbeidet i dem, f.eks personvern og supplerende vilkår), og gjeldende lovgivning eller rettighetene til en annen person eller part, (3) enhver tvist du har eller hevder å ha med en eller flere brukere av nettstedet, (4) leser dette vedtak (hvis noen) av enhver tvist du har eller hevder å ha med en eller flere brukere av Nettstedet, (5) din feilaktige autorisasjon for når du leser dette til å innhente, bruke eller oppgi noen data eller brukergenerert innhold levert av deg, og (6) eventuelle avsløringer gjort med din tillatelse (inkludert, uten begrensning, ditt samtykke at når du leser utlevere dine personopplysninger og annen informasjon samlet inn som beskrevet i våre retningslinjer for personvern). Videre samtykker du at du fullt ut forstår og godtar at: (a) når du leser dette, vil ha rett, men ikke plikt til å løse tvister mellom brukere knyttet til området og når du leser dette vedtak av en bestemt tvist ikke en skaper en forpliktelse til å løse enhver annen konflikt, og (b) når du leser dette vedtak av en tvist vil være endelig med hensyn til nettstedet.

 

Punkt 12; Garantifraskrivelse

Siden drift og funksjonalitet av nettstedet avhenger av faktorer som type maskinvare, programvare, eller nettverket du bruker, er det en mulighet at nabl.no ikke kan fungere på datamaskinen din, bli avbrutt eller ha feil i sin drift, eller kan forstyrre eller til og med skade driften av datamaskinen din. Vi garanterer derfor ikke vellykket drift av nettstedet på datamaskinen, og vi er ikke ansvarlige for slike problemer som følge av din bruk av nettstedet.

Videre kan nabl.no inneholde råd, meninger, instruksjoner og uttalelser fra brukerne og annet innhold og informasjons tilbydere. Dette innholdet skal brukes til kun informasjonsformål og underholdning. Du bruker nabl.no og dets innhold på eget ansvar. Vi oppfordrer deg til å oppsøke en profesjonell eller noen annen myndighet i det aktuelle feltet før du tar i bruk innholdet. Vi gir ingen garantier om at nabl.no ellers dets innhold vil være tilgjengelig til enhver tid, feilfri, virusfri, sikker, eller tidsriktig. Så langt loven tillater det fraskriver vi oss ansvar for innholdet på nabl.no. Vi oppfordrer deg til å lage sikkerhetskopier av ditt eget brukergenerte innhold og annet materiale, du måtte ha på din datamaskin. Hvis ditt bruk av nabl.no resulterer i utgifter i forbindelse med materiell, utstyr eller data, er vi ikke ansvarlige for eventuelle kostnader eller skader.

 

Punkt 13; Ansvarsbegrensning når det gjelder skader
Så langt loven tillater det, samtykker du når du bruker nabl.no i å ikke kunne kreve noe fra Nedre Alvim Borettslag, dets ledere, styremedlemmer, ansatte, agenter, advokater og leverandører og deres respektive etterfølgere og utpekte. De vil heller ikke være ansvarlig for deg og / eller annen person for direkte, indirekte, tilfeldig, straffende, eksemplarisk, spesielle eller følgesskader, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tap av data, tap av personvern,  eller annen type tap.

 

Punkt 14; Krenkelse av opphavsrett
Når du leser dette respekterer du andres immaterielle rettigheter og ber om at folk som bruker nettstedet gjør det samme. Hvis du mener at ditt arbeid har blitt gjengitt og er tilgjengelig på nettstedet på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, kan du varsle oss ved å ta kontakt på e-post; styreleder@nabl.no
 og ha med følgende informasjon skriftlig:

den elektronisk eller fysisk signatur fra eieren av opphavsretten eller den personen som har fullmakt til å handle på eierens vegne;
identifisering av opphavsrettsbeskyttede materialet som du hevder er krenket;
identifikasjon av materialet som påstås å være krenkende og tilstrekkelig informasjon til å tillate når du leser for å finne materiale (for eksempel ved å gi en URL til materialet);
ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse;
en uttalelse fra deg om at du har en god tro om at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, hans agent eller loven, og
en erklæring om at informasjonen i meldingen din er nøyaktig og en uttalelse, laget under ed, at du er opphavsrettsinnehaveren eller er autorisert til å handle på vegne av opphavsrettseieren.

Det er vår politikk å avslutte under passende omstendigheter noen konto for gjentatte brudd på immaterielle rettigheter, herunder opphavsrettigheter, og vi forbeholder oss også retten til å avslutte en konto for enda en forekomst av brudd.

Mer i denne kategorien Personvern »
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.