lørdag, 18 april 2020 09:34

Nyhetsbrev 04 2020 Nedre Alvim Borettslag Spesial

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Nå er en elektronisk versjon av nyhetsbrevet kommet. Versjonen vår 2020. Papirversjonen vil ligge i postkassen til beboerne i nærmeste fremtid.

HVA SKJER OG HVA HAR SKJEDD?
NYHETSBREVET FOR NEDRE ALVIM BORETTSLAG
VÅR 2020

COVID-19 OG NEDRE ALVIM BORETTSLAG

Landet er inne i en pandemi krise og Nedre Alvim Borettslag er ikke noe mindre påvirket av tiltakene som settes inn enn andre. Styret har ikke gått ut å gitt noen råd i forbindelse med krisen, da dette ikke er styrets rolle, men aktuelle myndigheter. I så fall hadde det bare blitt en videreformidling av de gjeldende smittevernsrådene.  Alle har et selvstendig ansvar til å følge disse og holde sine naboer trygge fra smitte. Styret har ikke opplevd noen tilfeller som tilsier at dette ikke gjøres eller klager på det. På grunn av Covid-19 viruset må vi inntil videre utsette den planlagte ordinære generalforsamlingen, som skulle holdes 20.04.20 kl 18:00 i Alvimhaugen barneskole sine lokaler.

 

Normalt er det plikt til fysisk oppmøte i generalforsamlinger, men det har blitt gitt unntak fra dette av myndighetene pga situasjonen vi er nå i. Styret har fått varsel fra SOBBL om at det går mot en digital løsning for å avholde ordinær generalforsamling og at man ikke har fått noe utsettelse på kravet om å holde generalforsamlinger innen første halvår. Styret kommer med mer informasjon når den digitale løsningen er klar for bruk. Vi har forståelse for at det kan by på problemer for de som ikke er digitalt anlagt, men det er dessverre ikke noe vi får gjort noe med i denne tiden. Styret setter sin tillit til SOBBL på å ha en løsning som inkluderer flest mulig.

 

Dugnaden i Nedre Alvim Borettslag holdes normalt sett før 17. mai hvert år og gjerne over flere dager. Styret kan ikke se at det er forsvarlig å holde en slik dugnad nå i disse tider. Dette pga smitterisikoen dette innebærer ved å dele på utstyr og jobbe fysisk tett opp mot hverandre. Dugnaden er en viktig innsats for å holde kostnadene og husleia nede, men ikke så kritisk at man skal risikere helsen for det. Enn så lenge er dugnaden satt på vent, til man får mer informasjon fra myndighetene.

 

Det vil derfor ikke bli rekvirert noen containere til avfall, enn så lenge. De som har behov for å kaste søppel, bes bruke gatedalen, hvor det er gratis å kaste som regel, eller koster kun 50 kr for privatpersoner. Tilhenger kan lånes av borettslaget ved behov. Minner om at elektroniske gjenstander kan kjøres til EL-forretninger som er forpliktet til å ta imot dette avfallet.

 

I søppelhusene er det kun restavfall, plast og papp som blir tatt med av renovasjonstjenesten. Resten blir liggende og tar bare plass. Ingen fjerner det, hverken kommunen, borettslaget eller naboer. Så dere gjøres oppmerksom på at dette må dere fjerne selv. Blir man tatt i å legge slikt avfall i søppelhusene, risikerer man å betale for fjerning av dette, slik det står i husordensreglene.

Minner om også om at vi har glass og metall dunker i borettslaget som kan brukes og at pappdunkene skal brukes til nettopp kun papp og ikke annet. I et tilfelle hadde noen klart å legge isopor i pappdunkene. Noe som er uheldig. For da hentes ikke dette og forblir fylt, det samme gjelder dunker hvor det oppdages avfall som ikke skal være i dem.

 

ANGÅENDE SIKKER SKOLEVEI FRA NEDRE ALVIM BORETTSLAG TIL ALVIMHAUGEN BARNESKOLE

Styreleder har bemerket seg at det ikke er noe skilting eller gangoverfelt som gjør veien sikker for barn som skal til Alvimhaugen barneskole fra vårt borettslag. 

 

I den forbindelse har styreleder tatt kontakt med kommunen og de har vært å målt trafikken i Ludvig Enges vei. Mengden trafikk som ble målt i deler av vinterferien, kunne ikke forsvare et gangoverfelt og at det heller skapte større fare enn sikkerhet, da dette ga falsk trygghet. Skilting lar seg heller ikke gjøre, da avstanden fra skolen og til borettslaget er for langt unna. Det ble spilt inn flere forslag til tiltak, men kommunen har ikke kunne iverksette dem i forhold til type vei og trafikk som befinner seg i Ludvig Enges vei.  Kommunen har ikke kunne behandle eller vurdert alle tiltak som ble spilt inn, pga at møter har blitt utsatt pga Covid-19 også kjent som Korona.

 

ANGÅENDE STØY FRA AMFI BORG SIN PARKERINGSPLASS

Styreleder har igjen vært i dialog med senterleder på Amfi Borg pga den økte råkjøringen som foregår på eiendommen. Det ble etterlyst om de har noen dato for når de skal få stengt av området på nattestid. Senterleder svarte at de også er rammet av de økonomiske utfordringene Covid-19 utgjør for dem og at de venter på å få innvilget penger til å sette opp bommer fra sentralt hold. De håper på å få satt opp dette innen første halvår av 2020, men kan ikke gi noen garanti for dette pga situasjonen de er i nå.

 

FYRINGSANLEGGET I LANGBLOKKEN OG BERGVARME

Fyringsanlegget i langblokken går nå på bioolje og det har fungert fint, men man ser utfordringer økonomisk med å fortsette med olje og ønsker derfor en løsning som er mer stabil økonomisk. 

 

Derfor har det blitt jobbet med å finne en bergvarme løsning. Dette har styret jobbet med siden 2018 etter at man fikk inn ENØK- analysen. Bergvarme innebærer at man henter varme fra berg i jorden ved at man borrer brønner, hvor man sender en væske som varmes opp og tas opp til anlegget. Dette er så si gratis varme og suppleres med strøm for større effekt. Man forventer å redusere fyringskostnadene med to tredjedeler. Det er derfor en selvfinansierende løsning, hvor man ikke trenger å øke felleskostnadene for å ta opp et lån for denne løsningen. Fordi lånet vil da betale seg selv ned med utgiftene som spares. Mer informasjon vil bli gitt når styret har gjort de nødvendige ytterligere undersøkelsene og endelig bestemt seg. Da vil det bli kalt inn til et ekstraordinært generalforsamling hvor dette skal behandles. Dette var planlagt gjort i mai 2020. Men det blir nok en utsettelse inntil man finner en løsning for hvordan dette kan holdes forsvarlig, igjen pga Covid-19.

 

I og med at dette er å anse som en nyinstallasjon og kun gagner langblokken, kan det hende at langblokken får dette låneopptaket kun på seg, men det minnes om at dette ikke vil påvirke felleskostnadene selv om man går over til en slik løsning. De økonomiske rammene rundt dette er ikke helt fastsatt enda, men det er mulig snakk om å øremerke dagens fyrings kostnadssummer innenfor en ramme og egen konto. Slik at det forblir selvfinansiert og at besparte midler ikke tas ut til andre formål enn til nedbetaling av gjeld tilknyttet dette prosjektet.

 

STYRETS ARBEID MED Å REDUSERE UTGIFTER FORTSETTER

Styret har over flere år jobbet med å redusere utgiftene i borettslaget. I den forbindelse har man sett seg nødt til å investere i store prosjekter for å få en stabilitet i utgiftene og i andre tilfeller var det nødvendig pga allerede oppståtte skader. I år ble takene på trehusene tatt. Noe som betyr at man har 30 års garanti for at de skal holde seg. Dette anses som en investering for å stabilisere økonomien og for å få lavere vedlikeholdsutgifter i årene som kommer og ikke minst var det helt klart tid for å bytte de takene.


Det ble også byttet ut lys i fellesarealene i hele borettslaget. De gamle lampene utgjorde både en brannfare og økonomisk utgift. Spesielt da få fulgte husordensreglene om å slå av lysene på dagtid og på om nattestid. Med over 50 lamper og hver av dem hadde to pærer, utgjorde det også en del tidsbruk for vaktmester med å skifte halogenpærer som kostet 79 kr pr. stk. Med overgang til de nye lampene, reduserer vi brannfaren, samtidig som lampene bruker mindre strøm når de er i bruk, da dette er LED lamper. Dette frigjør også vaktmester til å gjøre annet arbeid. Lampene slår seg heller ikke på på dagtid og slår seg på kun når det blir mørkt og det er bevegelse i gangen og da for en begrenset tid etter at bevegelse har opphørt.

 

Styret har også innhentet tilbud på ny forsikringsavtale og strømavtale. Resultatet av dette er bedre dekning på forsikring og en total besparelse på ca. 98 000 kr. Dette er penger som kan da heller brukes på andre ting i borettslaget eller spares til andre formål. Borettslaget har ca. 500 000 kr i rene renteutgifter årlig. Dette er noe som nå blir sett på hvordan man kan redusere.

Lest 2624 ganger
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler også kjent som cookies. De brukes til å huske dine valg, måle trafikk og for at enkelte funksjoner skal fungere. For å fortsette å bruke nettsiden, forutsettes det at du samtykker til dette.